Press

Makoto Kubota

アメリカの音楽ウェブマガジン”Aquarium Drunkard” にてロングインタビュー記事が掲載されています!

 

Makoto Kubota :: The Aquarium Drunkard Interview

https://aquariumdrunkard.com/2020/12/14/makoto-kubota-the-aquarium-drunkard-interview/?fbclid=IwAR3pdyskESHKWPz-sm-v7LvRVrGXgR3yCTcUHkvSg1b658FRaGvjSgYVumE